Slim e a solución final

“Pódese prever que un neno home nado en 2012 nun país de altos ingresos vivirá até a idade de 76 anos aproximadamente” (Estatísticas Sanitarias Mundiais 2014.OMS) Hai moito tempo que os poderosos deste mundo levan dando voltas ao tema de como lograr seguir dominando sen os submetidos se indispor. As […]

Read more ›