Un filme na raia

Eloy Enciso Cachafeiro (Meira, 1975) volta á terra da que emigrou para rodar Arraianos (2012).O fascínio de Arraianos alicerza na súa ambiciosa poética a partires da recreación de textos da peza teatral O bosque de Jenaro Marinhas del Valle.

Read more ›