off

Opinión

Cedeira Financial Studies

Cedeira Financial Studies

O concelleiro de Desenvolvimento Local, Luis Rubido  vén de anunciar  que o Concello de Cedeira está  a alentar a ubicación na vila vella dunha sede do  “Centro de Estudios Financieros”  (CEF) a cargo da liña subvencións da Asociación Costa Noroeste (creada para candidatar o Programa Leader 2007-2013 de fondos europeos para […]

Read more ›
Anova-EU.Candidaturas

Anova-EU.Candidaturas

Programa electoral A Coruña 1. Don Xosé Manuel Beiras Torrado (ANOVA) 2. Dona Yolanda Díaz Pérez (E.U.) 3. Don Antón Sánchez García (ANOVA) 4. Don José Javier Ron Fernández (E.U.) 5. Dona Mónica Fernández Rodríguez (ANOVA) 6. Dona María Luz Canal Paz (Independente) 7. Dona Catuxa López Pato (ANOVA) 8. […]

Read more ›
CxG.Candidaturas

CxG.Candidaturas

A Coruña 1- Xóan Carlos Bascuas Jardón 2- Xulia Guntín Arauxo 3- Guillermo Sánchez Fojo 4- Pilar Neira Martínez 5- Manuel González López 6- Jéssica Fernández Polo 7- Paulo Carlos López López 8- Paula María Rey Gómez 9- Daniel Oca González 10- María Xosé Alfonso Torres 11- Marcelino Fernández Mallo […]

Read more ›
PP.Candidaturas

PP.Candidaturas

A Coruña: (1) Beatriz Mato Otero, (2) Mª Rosa Quintana Carballo, (3) Pedro Puy Fraga, (4) Miguel Tellado Filgueira, (5) Paula Prado del Río, (6) Pedro Arias Veira, (7) Belén Mª Do Campo Piñeiro, (8) José Santiago Freire Abeijón, (9) María Dolores Faraldo Botana, (10) Alvaro Pérez López, (11) Aurelio […]

Read more ›
PSdeG-PSOE.Candidaturas

PSdeG-PSOE.Candidaturas

Programa electoral 2012 Pontevedra 1. Abel Fermín Losada Álvarez 2. Patricia Vilán Lorenzo 3. Pablo García García 4. Carmen Gallego Calvar 5. José Manuel Gallego Lomba 6. Julia López Vázquez 7. José Manuel Civeira Moure 8. Silvia Gónzalez Pereira 9. Julio Torrado Quintela 10. Belén Louzao Vieites 11. María Dulcinea […]

Read more ›
BNG.Candidaturas

BNG.Candidaturas

Programa Eleccións 2012   A Coruña 1.- Francisco Jorquera Caselas. A Coruña. Candidato á Presidencia da Xunta 2.- Ana Pontón Mondelo. Santiago. Deputada e Portavoz Parlamento de Galiza 3.- Ana Luisa Bouza. A Coruña. Deputada e Viceportavoz Parlamento de Galiza 4.- Fernando Blanco Parga. As Pontes. Ferrolterra. Deputado Parlamento de Galiza 5.- […]

Read more ›
Nunca máis rompe o silencio

Nunca máis rompe o silencio

 A plataforma  Nunca Máis convoca unha concentración nacional na Coruña  para o día 16 de outubro , coincidindo co inicio do macroxuizo polo atentado do Prestige. A plataforma vén de lembrar que é grazas a un recurso de Nunca máis que o único responsábel do goberno Aznar imputado, José Luis López Sors, director […]

Read more ›
Carrillo

Carrillo

Read more ›
O poldriño baio e o seu pai

O poldriño baio e o seu pai

Polo Ouzal da Capelada andan ceibes entre as xestas, piñeiros e toxos outos, un fato de bravas bestas. Velai vai altivo o xefe, pai do poldriño baio, vanse achegando ó regato, só se oe un salaio. A lúa que está tan alta está a dicirlles algo; ela que todo o […]

Read more ›
Non hai lata para tanta literatura

Non hai lata para tanta literatura

Segundo o PP informar sobre a orixe do que se está a mercar confunde ao consumidor.  A Comisión de Pesca do  Parlamento Europeo desbotou o artigo  42.2 do informe Stevenson no que se prescribía a obriga de sinalar a orixe da materia prima logo de  prosperar unha enmenda da “eurodiputada […]

Read more ›
off