off

Categoría: Flor do Monte

Angelica pachicarpa.Foto: Calel

Angelica pachycarpa (Lange)

Angelica pachycarpa (Flor do Monte.Quinta entrega) Aí temos a este grande herbaxón lucindo a súa vizosía primaveiral nas nosas costás. Angelica pachycarpa, é un endemismo do nororeste ibérico que nas nosas ribeiras é afortunadamente común, ben que non moi abondoso. Corre en galego cos nomes de brizo mariño ou anxélica […]

Read more ›
Foto:Rafael Loureiro

Centaurea borjae (Valdés Bermejo et Rivas Goday)

Centaurea borjae(Flor do Monte.Cuarta entrega) Velaí outro dos valiosos endemismos da Serra da Capelada, que sendo dos poucos que contan cunha especial protección legal, non se atopa afortunadamente no gume da faca como si o están moitas outras das que se amosaron, ou amosarán, nesta modesta ceifa botánica e que contradictoriamente […]

Read more ›
Ophrys sphegodes sp. araneola.Foto: Calel

Ophrys sphegodes sp.araneola(Lainz,1983)

Ophrys sphegodes sp. araneola (Flor do Monte.Terceira entrega)

Read more ›
Gentiana verna (Linneo 1753)

Gentiana verna (Linneo 1753)

Crepis novoana (Flor do Monte.Segunda entrega) Esta fermosísima flor, a xanzá, símbolo que deberá ser da Capelada, é un magnífico exemplo da Flora de Outa Montaña, que coma outras moitas, dase na Capelada en cotas moi baixas. Habitual nas montañas do Norte Peninsular ibérico entre os 1400 e os 2200 […]

Read more ›
Crepis novoana. Fotografía: Calel

Crepis novoana (S. Ortiz, X. Sóñora & R. Oubiña)

Read more ›
Rafael Loureiro iniciará unha sección que dará a coñecer as plantas de noso

Rafael Loureiro iniciará unha sección que dará a coñecer as plantas de noso

Read more ›
off