off

Autor: Xosé A. Fraga

A historia pouco coñecida do “Parque-Escuela de Ostreicultura de Santa Marta de Ortigueira” (1876-1887), unha instalación pioneira na explotación de recursos mariños en Galicia

A historia pouco coñecida do “Parque-Escuela de Ostreicultura de Santa Marta de Ortigueira” (1876-1887), unha instalación pioneira na explotación de recursos mariños en Galicia

O ano 1869 Mariano de Paz Graells (1809-1898), catedrático de Ciencias da Universidade de Madrid e figura clave no desenvolvemento das Ciencias Naturais no século XIX no Estado español, realizou unha expedición polas costas galegas, publicando os resultados nun libro: Exploración científica de las costas del departamento marítimo del Ferrol (1870). […]

Read more ›
Anuncio aparecido en La Propaganda Científica (Santiago de Compostela, 10 outubro de 1900), no que Vila Nadal informaba da inauguración e posta en marcha da Estación de Bioloxía mariña

Os intentos de Vila Nadal para crear unha Estación de Bioloxía mariña nas costas galegas

O coñecemento dos recursos pesqueiros estivo limitado durante moitos anos aos datos e impresións da xente do mar, polo que o empirismo, a valiosa experiencia acumulada ao longo do tempo, dominaba no mundo da pesca. A fundación en 1872 da Estación de Bioloxía Mariña en Nápoles cambiou bastante o panorama […]

Read more ›
Como se iniciou a investigación pesqueira. A actividade pioneira da Empresa de Pesca de Galicia (1788-1789)

Como se iniciou a investigación pesqueira. A actividade pioneira da Empresa de Pesca de Galicia (1788-1789)

Read more ›
Buscando a excelencia científica no extranxeiro, o caso da bióloga mariña Ángeles Alvariño

Buscando a excelencia científica no extranxeiro, o caso da bióloga mariña Ángeles Alvariño

Read more ›
Prensado

Podemos pescar sardiña todo o ano? O longo e difícil camiño para o estudo do noso mar [1]

O director do Álbum da Ciencia ( Consello da Cultura Galega) e académico correspondente da Real Academia Galega, o biólogo e historiador da ciencia Xosé A.Fraga (A Coruña) achéganos unha aproximación á bioloxía da sardiña debullando os aspectos históricos, antropolóxicos e científicos dunha pesquería enraizada social e económicamente na vida de Galiza, […]

Read more ›
off