off
Ecoloxía, Medio ambiente — 19 Xullo, 2012 at 12:22 p.m.

Destrución a toda costa

by

Dos 4.996 km de lonxitude do litoral do  Estado español, Galiza é a nación con máis extensión ( 1.720 km), ten o 35 % do total. Claro é que o 100% do litoral galego debería ser 100% galego e dispormos de todas as competencias. Olláparo é teimoso nisto das competencias, fixémonos grandes e querémolo todo,  para ben e para mal. Dos 313 concellos, 71  son costeiros e mora o 50,65% da poboación galega e a maior parte do tecido industrial. Así o salienta o informe  2012 de Greenpeace,Destrución a toda costa. Mais esta non é a razón principal, coñecido é o relevo das nosas ribeiras e a contorna litoral para a economía do país, ao que lle tiran  o 68%,68 os ingresos das empresas veñen das instaladas en toda a faixa costeira. Non, o interese do informe de Greenpeace é que nos alerta do límite de saturación:

 

“… un modelo de ocupación próximo al límite de saturación, con graves problemas de dotación en servicios y equipamientos básicos (saneamiento, espacios verdes…) y tipologías arquitectónicas dispares y ajenas al paisaje y a las necesidades del entorno. Una situación que deriva en la pérdida de autenticidad, o mejor dicho, de especificidad del destino turístico con la consecuente y evidente merma de su capacidad de atracción. En la gestión turística de espacios litorales y, en concreto en Galicia, se detecta normalmente una falta de cooperación entre la administración y las comunidades locales. La participación de las comunidades locales en la planificación y gestión turística litoral ha sido escasa, por no decir nula293. La participación local es fundamental porque son las comunidades locales las grandes conocedoras de los territorios y las capaces de plantear medidas de actuación con el objetivo de poder corregir las disfuncionalidades ocasionados por el desarrollo de actividades turísticas y de ocio sobre el territorio.”

 

Hai poucos meses asistimos ao asulagamento das ribeiras da Frouxeira (Olláparo  28 de Xaneiro de 2012 ) coma consecuencia da alteración das canles de drenaxe natural. No 2009 o Concello permitía a maior “chapuza” posibel , co permiso de Medio Rural, abrir un cano de saída ao mar  que  alterou  gravemente o ritmo de asulagamentos,  a eosión do sistema dunar  que protexe a lagoa do mar. Greenpeace afirma que a xestión de licenzas non tivo en conta a dinámicas lacustres, a modificación do rexime hidro-ecolóxico,  e que nengún documento  do  Concello considera como zona  inundable o que a xente do lugar sabía de certo.

Da ría de Ferrol afirma con contundencia: ría doente sen remedio á vista. A todo o que xa sabemos véñense sumar a actividade de Reganosa ( que está a acelerar a desfeita da ría , entullando  de vertidos as enseadas de Mugardos, Gándara e Caranza) , o portor exterior que impide a axeitada renovación das augas dunha ría moi fechada e a inexistencia dun  sistema axeitado de depuración de augas.

As augas da Magdalena en Cedeira seguen a ter unha cualificación de «insuficiente”. As análises  que miden a concentración de Esterococos intestinais e Escherichia coli  mostran cá ría de Cedeira segue a recibir augas residuais mália termos unha ría aberta dabondo para  unha axeitada renovación das súas augas. A excesiva urbanización de varios treitos da ría, nomeadamente San Isidro e todo o paseo da Magdalena están a acelerar este proceso. A destrución ambiental ten un prezo.

 

Greenpeace.Informe 2012.

Dispoñibel en:  http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/DTC%202012.pdf

 

4 Comments

  1. c9 penoso ver o pouco que nos imrotpa os seres humanos o cambio clime1tico e as sfaas nocivas consecuencias. Aednda pensemos que non e9 grave pero a Terra este1 sufrindo cada vez con me1is intensidade as consecuencias do cambio clime1tico. Si non tomamos medidas pronto a saber cf3mo estare1 a Terra dentro duns anos•bfQue quere dicir que o fitoplancto este1 no inicio das cadeas trf3ficas marif1as?. bfPorque a diminucif3n da cantidade de fitoplancto fareda baixar a producif3n de mexillf3n? O fitoplancto e9 o conxunto de organismos acue1ticos que son a base da cadea trf3fica dos ecosistemas acue1ticos porque sirve de alimento para os organismos maiores, por exemplo algfans animais marif1os. Os mexillf3ns son uns moluscos que se alimentan mediante a filtracif3n de fitoplancto •bfQue9 e9 o pH?. bfPorque baixa ao aumentar a cantidade de dif3xido de carbono disolto na auga? O pH (potencial de hidrf3xeno) e9 unha medida da acidez dunha disolucif3n, por exemplo o auga. O CO2 e9 un elemento que este1 disolto na auga e que e9 beneficioso para que as plantas produzan O2, pero o mesmo tempo un exceso de CO2 non sereda beneficioso para os peixes.Co aumento de temperatura o CO2 da auga aumenta e o pH disminfae producindo ased un aumento da acidez da auga.•bfPorque un pH menor vai danar as cunchas dos moluscos? Porque o diminuedr o pH da auga aumenta a acidez e isto fai que animais como os moluscos, se vexan afectados. A acidez da auga pode chegar ata a disolver as sfaas cunchas.•bfCres que a informacif3n proporcionada neste veddeo e9 fiable?. bfPorque?. Si porque na investigacif3n dos problemas do cambio clime1tico e as sfaas consecuencias nos ecosistemas marif1os e na bioloxeda marif1a , este1n participando moitos investigadores de todos os paedses. Ademais Galicia tame9n este1 formando parte desta investigacif3n polo tanto os datos que tef1en sobre as costas galegas este1n verificados.

Grazas por leres e colaborares co Ollaparo !

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.

off
A %d blogueros les gusta esto: